Oyun Detaylarý

Web sitemiz ziyaretçilerimize gösterdiğimiz reklamlarla ayakta duruyor.
Lütfen bu siteyi reklam engelleyicinizde beyaz listeye ekleyerek bizi destekleyin.
Game Cover

Fiyatlarýn güncellenme tarihi: 19.9.2018 20:07:42

Çýkýþ Tarihi: 25.2.2015 (US)
Game Pass
Resident Evil Revelations 2 follows two interwoven stories of terror across 4 episodes of intense survival horror. Episode One: Penal Colony Kidnapped by a unknown group of assailants, Claire and Moira awake to find themselves trapped on an isolated island infested with horrifying creatures beyond imagination. Now they must desperately struggle to escape the horror. *Episode One includes Raid Mode for countless additional hours of gameplay.

Hediye kartý ile oyun satýn almak istiyorsanýz lütfen web sitemizi kullanýn. Sunucu vb. giderleri ödemek için küçük bir komisyon alýyorum. Bu bana çok yardýmcý oluyor ve ekstra ücret ödemeyeceksiniz. Çok teþekkür ederim!
yok
0,00 USD
0,00 USD
Amerika Birleþik Devletleri
Your local price
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 MXN
Meksika
Cheapest price
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 BRL
Brezilya
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 CLP
Þili
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 NOK
Norveç
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 JPY
Japonya
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 KRW
Güney Kore
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 NZD
Yeni Zelanda
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 ILS
Ýsrail
Satýn al
yok
0,00 USD
0,00 EUR
Avrupa Birliði
Satýn al
*Fiyatlar yanlýþ hesaplanmýþ olabilir! Satýn alým yapmadan önce kontrol edin. Ücretlendirilen ek masraflardan sorumlu deðiliz!
ALL FOLLOWING ADS PROVIDED BY DISQUS :(
Loading comments…